20/02/2018

Το ιαπωνικό κανάλι NHK στο αφιέρωμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα εν μέσω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα επέλεξε ως κεντρικό πρόσωπο τον ιδρυτή του DEOS, κ. Περικλή Παπαγεωργίου, για να παρουσιάσει τα καινοτόμα προϊόντα που βασίζονται σε μεγάλες αξίες όπως Ο ελληνικός πολιτισμός μπορεί να ξεχωρίσει στις διεθνείς αγορές και να αποτελέσει τη βάση για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ το Κρατικό Κανάλι για την τιμή του αναγνωρίζοντας την αξία των πολιτιστικών προϊόντων και των επιχειρηματικών μας ιδεών.

Video

20/02/2018

The State-owned Japanese NHK Channel in the tribute to Greek entrepreneurship in the midst of the economic crisis in Greece chose as the central person the founder of DEOS, Mr. Periklis Papageorgiou, to present that innovative products based on great values ​​such as Greek culture can stand out in international markets and be the basis for restarting the Greek economy. We greatly thank the State Channel for its honor by acknowledging the value of our cultural products and business ideas.

Video