16/09/2017

Κίνα Ηρακλεώτης επίσημο δώρο

Ο Ηρακλεώτης αφίχθηκε στην Κίνα ως επίσημο δώρο από τον πρόεδρο της αμφικτιονίας αρχαίων ελληνικών πόλεων Ηλία Ψινάκη στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου Σι της Κίνας. Είναι πολύ σημαντικό στην προσπάθεια της αναβίωσης του εμπορικού δρόμου του μεταξιού που χάραξε ο Marco Polo ο αρχαίος μας οίνος να είναι το επίσημο δώρο του συνεδρίου, γεγονός που αναδεικνύει την πολιτιστική αξία των προϊόντων μας.

Image Gallery

16/09/2017

Irakleiotis arrived in China as an official gift from the president of the ancient Greek cities of Amfiktionia, Ilias Psinakis, at a conference under the auspices of President Si of China. It is very important in the effort of reviving the commercial silk road that Marco Polo drew, that our ancient wine was the official gift of the conference, which highlights the cultural value of our products.

Video