07/06/2017

Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IUC η ΔΕΟΣ καλεσμένη ως βασικός ομιλητής με θέμα την αξία του πολιτισμού σε συνδυασμό με την πρωτογενή παραγωγή. Η αποδοχή των συνέδρων απ’ όλες τις ευρωπαϊκές και Ασιατικές χώρες ήταν και η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την επιβράβευση των προσπαθειών μας να αναγεννήσουμε τους αρχαίους ελληνικούς οίνους.

Image Gallery

07/06/2017 – IUC program

In the European IUC program, DEOS company is invited as a keynote speaker on the value of culture in conjunction with primary production. The acceptance of delegates from all European and Asian countries was the greatest reward for rewarding our efforts to regenerate ancient Greek wines. Periklis Papageorgiou organized the program in Greece.

Image Gallery