ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΑΛΙ

Το συνοδευτικό cd, είναι ένα άρτιο μουσικό χαλί, περιέχοντας ήχους:

• της ελληνικής φύσης, κατά την διάρκεια των τεσσάρων εποχών

• αρχαίων μουσικών οργάνων όπως, άρπας, αυλού, κρουστών κ.λ.π

• της «αρμονίας των σφαιρών» του Πυθαγόρα (600 π.Χ.)

• επιφωνημάτων “ευοί-ευάν”, που σήμαινε για τους αρχαίους «υγίαινε» ή «χαίρε», αλλιώς «εβίβα» στην καθομιλουμένη.

Όλα αυτά προλογίζουν και πλαισιώνουν το μοναδικό διασωθέν τραγούδι του Σείκιλου, από το 200 π.Χ., που βρέθηκε σκαλισμένο πάνω σε μαρμάρινη επιτύμβια στήλη.

ΣΤIΧΟΙ ΣΕIΚΙΛΟΥ

Ὅσον ζῇς φαίνου, μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ, πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆν, τὸ τέλος ὁ xρόνος ἀπαιτεῖ.

“Όσο ζεις λάμψε, καθόλου μη λυπάσαι. Για λίγο διαρκεί η ζωή, το πλήρωμα ο χρόνος απαιτεί.